Novoj dekanici članovi Fakultetskog vijeća povjerili su trogodišnji mandat koji će početi teći 1. listopada.

Redovita profesorica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji dr. sc. Sandra Janković započet će svoj mandat s početkom nove akademske godine, a na tom mjestu zamijenit će prof. dr. sc. Doru Smolčić Jurdana koja je tu funkciju obnašala u dva uzastopna mandata.

U svom programu rada nova dekanica navodi da joj je jedan od temeljnih ciljeva stvaranje poticajnog okruženja za timski rad i međusobnu suradnju, jer je to jedini način na koji se može biti bolji od konkurenata ne samo u Hrvatskoj nego i izvan nje. Ono na čemu intenzivno moramo raditi u iduće tri godine je ostvarenje zacrtanih ishoda učenja i njihovo kontinuirano poboljšanje kako bi studentima jamčili postizanje željene razine i profila kvalifikacija te postizanje visoke kvalitete i kvantitete znanstvenog istraživanja, naglasila je prof. dr. Janković.

Svoj je program rada za iduće trogodišnje razdoblje podijelila u šest ključnih poglavlja koji se odnose na nastavu i podršku studentima, studijske programe, znanstveno- istraživački rad, suradnja s gospodarstvom i društvena odgovornost te ključnim poglavljem ljudskim resursima fakulteta. Kao bitan aspekt rada naglašava internacionalizaciju i kvalitetu. U planu je otvaranje eTurizam laba i eHospitality laba, a riječ je o eUčionici koja će nuditi globalnu izvrsnost u području eTurizma i eHotelijerstva u najširem mogućem smislu. Iz toga Laba trebaju izaći istraživanja o utjecaju društvenih medija u turizmu, a u planu je ulaganje i u novu zgradu Gastro kabineta čime bi se zatvorio planirani investicijski ciklus. Kao jedan od ključnih zadataka nova dekanica ističe i formiranje Centra za karijere koji bi vodio brigu o zapošljavanju diplomanata.

Novoizabrana dekanica planira započeti i akreditaciju preddiplomskih programa na engleskom jeziku, kao i akreditaciju online diplomskih studija te pokretanje stručnog studija Gastronomija i kulinarska umjetnost, a u planu je i organizirati minimalno dvije međunarodne ljetne škole godišnje. Jedan od planova za iduće trogodišnje razdoblje je i osnivanje Centra za znanstvena istraživanja koji će imati zadatak definirati istraživačke prioritete, motivirati timove za provedbu istraživanja te davati potporu u procesu istraživanja. U svom programu rada prof. dr. Janković je stavila naglasak i na bolju povezanost Fakulteta s gospodarstvom, a u tom kontekstu najavljuje osmišljavanje novih programa cjeloživotnog učenja te kratkih edukacija, kao i nastavak širenja broja partnera za izvođenje prakse, ali i stimuliranje volontiranja studenata i nastavnika.

Novoizabrana dekanica za sebe kaže da ima dvadesetpetogodišnje iskustvo rada na fakultetu te da će nastaviti graditi puteve prijašnjih dekana. Njen tim bit će svi djelatnici fakulteta i  svatko će dobiti priliku da idejom i radom pridonese uspjehu ustanove. Mišljenja je da se budućnost mora graditi u korak s novim zahtjevima u obrazovanju i istraživanju te novim navikama Z generacija studenata, ali i očekivanjima gospodarstvenika, a kao jedan od bitnih čimbenika u radu fakulteta navodi transparentnost, etičnost, ambicioznost i motiviranost.