Ministarstvo turizma i sporta kao partner na EUSAIR Facility Point projektu, raspisalo je javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga vanjskog stručnjaka za inovacije u održivom turizmu.

Ovim pozivom, procijenjene vrijednosti 106.000 kuna, cilj je ugovoriti usluge stručnjaka čiji će zadatak biti prepoznavanje inovativnih trendova u održivom turizmu i koji će izraditi preporuke za uvođenje takvih praksi u razvoju destinacija održivog turizma Jadransko-jonske regije.

Do travnja 2022. stručnjaci će imati zadatak pratiti inovativne politike upravljanja EUSAIR destinacijama, inovativne trendove u pristupu korisnicima i uvođenju inovativnih novih tehnologija kao alata vidljivosti i promocije. Stručnjaci će svojim preporukama stvarati bazu znanja s odgovorima na pitanja važnima za EUSAIR destinacije:

  • koji su trendovi u inovacijama u sadržaju i interpretaciji prirodnih i kulturnih atrakcija,
  • koji su trendovi u smještajnom i pratećim sadržajima destinacija, te
  • koji su trendovi u načinima uključivanja stanovništva turističkog područja u razvoj destinacije?

Po prvi puta će se na razini EUSAIR destinacija kreirati baza znanja koja će pratiti inovativne politike upravljanja EUSAIR destinacijama, a preporuke će se moći koristiti za razvoj  modela održivog upravljanja destinacijama, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, razvoj poduzetničkih modela, tehnološke podrške poslovnim modelima i obogaćivanje obrazovnih programa za turističke stručnjake.

Ova aktivnost strategije financirana je iz bespovratnih sredstava INTERREG ADRION programa Europske unije kroz EUSAIR Facility Point projekt, a detalje poziva, otvorenog do 1. listopada, mogu se pronaći na stranicama Ministarstva turizma i sporta  https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/nabava/jednostavna-nabava/pozivi-na-dostavu-ponuda/11996.

Ovime se nastavlja pozitivan trend jačanja kapaciteta i ugovaranja stručne potpore provedbi EUSAIR-a. Ovoga su ljeta potpisana dva ugovora, jedan za usluge razvoja tri „flagship“ strateška projekta održivog turizma s konzorcijem koji čine Institut za turizam i WYG savjetovanje iz Zagreba, vrijedan 1.526.000 kuna te 750.000 kuna vrijedan ugovor za konzultantske usluge za praćenje i vrednovanje 4. stupa „Održivi turizam“ EU Strategije za jadransku i jonsku makro regiju sa zajednicom ponuditelja koju čine Institut za razvoj i međunarodne odnose IRMO i Ecorys Hrvatska.