TZ grada Karlovca uspješno je završila prvu godinu projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji (IQM Destination Karlovac) koji je Strategijom razvoja turizma grada Karlovca odabran kao najbolji mogući model razvoja turizma.  

U projekt se u proteklih godinu dana uključilo više od 50 turističkih subjekata s područja grada Karlovca, te je kod svakog od njih proveden individualan audit nakon kojeg su dobili smjernice za daljnji rad. Započela su mjerenja kvalitete online reputacije svakog pojedinog objekta kao i cjelokupne destinacije. U odnosu na početak mjerenja nakon prve godine projekta ocjena online reputacije destinacije Karlovac porasla je za 4,9 posto te sada iznosi 90,1 posto, što je izuzetno visoka ocjena kojom su u Karlovcu  zadovoljni.

TZ grada Karlovca u ovim je teškim vremenima čvrsto stala uz čitav turistički sektor. U vrijeme najveće krize i izolacije tijekom travnja i svibnja održano je deset online koordinacija sa svim skupinama sudionika (atrakcije, smještaj, ugostitelji, agencije, OPG-ovi). Iz dana u dan pratila se situacija na globalnoj razini te su poslovni subjekti na koordinacijama dobivali najnovije informacije vezane uz turistički sektor u doba pandemije i krize.

Kako bi zajednički što lakše prebrodili krizni period izrađene su smjernice, odnosno savjeti za provođenje marketinških aktivnosti u novim uvjetima. Smještajnim kapacitetima prezentirani su najnoviji i ponajbolji primjeri i upute za higijenske standarde. Dionike se savjetovalo i o brojnim drugim temama, a održana je i koordinacija s predstavnicima NP Plitvička jezera kako bi svi zainteresirani u Karlovcu dobili važne informacije o poslovanju Nacionalnog parka iz prve ruke. Također je započela suradnja i umrežavanje karlovačke ponude te priprema IQM destinacijske turističke kartice kao jedne od aktivnosti ovog projekta što je naišlo na vrlo dobar odaziv svih sudionika.

Zajedničko pozicioniranje Karlovca definirano je kao promoviranje grada u parku i poželjne destinacije za posjet nakon korone, s naglaskom na socijalnu distancu koju je u Karlovcu lako postići zbog predispozicija koju ima - grad je bogat parkovima, zelenilom, rijekama.

„Sustavno poticanje i provođenje upravljanja kvalitetom u destinaciji nastavlja se dalje. Ulazimo u drugu godinu projekta zadovoljni postignutim. Nismo mogli očekivati krizu koja nam se dogodila, no prilagodili smo planirane aktivnosti novonastaloj situaciji i naši su dionici zadovoljni projektom, koji nam je sada potrebniji nego ikad prije. Naša je obveza da nastavimo dalje sa započetim aktivnostima jer vidimo konkretne rezultate na terenu, što dokazuje i porast ukupne ocjene online reputacije naše destinacije“, izjavila je direktorica Turističke zajednice grada Karlovca Marina Burić.