Iz turističkog sektora u više je navrata ukazivano kako je neriješeno pitanje turističkog zemljišta jedno od ključnih prepreka otvaranju punog investicijskog potencijala u turizmu. 

Hrvatska udruga turizma (HUT) i Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) zajedno s dvije najveće nacionalne strukovne udruge u turizmu, Kamping udrugom Hrvatske i Udrugom poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, podržavaju donošenje Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu čiji je prijedlog teksta usvojila Vlada, a koje treba riješiti jedno od najznačajnijih pitanja bitnih za razvoj hrvatskog turizma, pogotovo kampinga.

Iz turističkog sektora u više je navrata ukazivano kako je neriješeno pitanje turističkog zemljišta jedno od ključnih prepreka otvaranju punog investicijskog potencijala u turizmu.  Zbog toga je tijekom pripreme ovog zakona bilo iznimno važno osigurati visoku razinu komunikacije i suradnje predlagača, resornog ministarstva i zainteresiranih strana iz turističkog sektora, što je i učinjeno, a rezultat su kvalitetna predložena rješenja.

Turističkim kompanijama naročito je važna promjena modela korištenja zemljišta sa suvlasničke zajednice na model zakupa dugoročno pravno izvjesnog korištenja zemljišta obzirom da je predviđen rok zakupa 50 godina.

Potpunu ocjenu ovog zakonskog rješenja ipak onemogućavaju dva otvorena pitanja i to: cijena zakupa i predložena razlika u visini zakupa ovisno o području obavljanja djelatnosti.

Unatoč prijedlogu turističkog sektora prema kojem cijena zakupa zemljišta kao jedan od bitnih elementa budućeg odnosa između vlasnika zemljišta i zakupca bude regulirana zakonom, to će se ipak urediti Uredbom odnosno podzakonskim aktom. Takvo rješenje, uz nepostojanje prijedloga teksta Ugovora o zakupu, dovodi do toga da cijena u ovom trenutku što nažalost predstavlja  nepoznanicu.  Osim toga, prijedlogom zakona predviđena je različita visina zakupnine za pojedine priobalne županije, kroz tzv. koeficijent ekonomske isplativosti, što u HUT-u i HUP-u smatraju nepotrebnim, neargumentiranim i s aspekta poslovanja upitnim rješenjem.

U HUT-u i HUP-u vjeruju da će konačan tekst zakona kao i podzakonski i ostali akti koji slijede omogućiti njegovu provedbu, što nažalost nije bio slučaj s postojećim zakonom.

HUT i HUP drže da je nužno što prije donijeti sve akte nužne za provedbu novog zakonskog rješenja te izražavaju daljnu spremnost za suradnjom sa zakonodavcem, navodi se u ovom priopćenju.