Gari Cappelli, ministar turizma o Paketu za turizam i promet Europske komisije

Drago mi je što su se sve strukture brzo i učinkovito ujedinile te što je predstavljen i Paket za turizam i promet sa smjernicama i preporukama kako sigurno nastaviti putovati i ponovno pokrenuti europski turizam u 2020. ali i nakon toga. Zbog toga su razmjene mišljena na razini ministara turizma, uz uključivanje resora unutarnjih poslova, prometa i zdravstva izrazito važne u uspostavljanju normalnog kretanja te time i revitalizaciju turizma u Europi. Daljnja suradnja na razini EU važna je kako bismo zajednički planirali razvoj scenarija opuštanja mjera i ponovnog pokretanja i osmišljavanja budućnosti turizma, ohrabrujući turistički sektor da bude kreativan i prilagodljiv promjenama. Ponovno pokretanje ovog sektora trebalo bi koristiti za primjenu načela održivog razvoja u destinacijama, uz podršku digitalnih tehnologija, jer turizam je ključan kao izvor prijeko potrebnog prihoda za lokalne zajednice i pojedince.  

( S vidokonferencije ministara turizma EU-a)