Nakon mjesec dana od iznošenja prijedloga Europske komisije o digitalnoj zelenoj potvrdi, države članice EU-a koje sudjeluju u mreži e- zdravstva postigle su dogovor o smjernicama u kojima se navode glavne tehničke specifikacije za provedbu sustava.

Kako je to prvi korak u uspostavi infrastrukture na razini Europske unije države članice se potiču da brzo uvedu potrebna tehnička rješenja na nacionalnim razinama. Usporedno sa zakonodavnim postupkom koji je u tijeku nužno je poboljšati tehničku provedbu kako bi se osiguralo uvođenje digitalnih zelenih potvrda na području Unije do lipnja 2021. godine Dogovorene tehničke specifikacije obuhvaćaju strukturu podataka i mehanizme kodiranja, uključujući i QR kod, čime će se osigurati da se sve potvrde, bez obzira na to jesu li digitalne ili u papirnatom obliku mogu provjeravati diljem EU-a. U smjernicama se opisuje i pristupnik EU-a.

Njime će se omogućiti dijeljenje elektroničkih potpisa za provjeru vjerodostojnosti digitalnih zelenih potvrda u cijeloj Europskoj iniji. Osobni podaci nositelja potvrda neće prolaziti kroz pristupnik jer to nije potrebno za provjeru. Naposljetku, u smjernicama su opisane referentne implementacije za softver za izdavanje digitalnih zelenih potvrda, aplikacija za provjeru potvrda i predložak za aplikaciju novčanika u kojoj će ih građani pohraniti.

Iako će države članice morati uspostaviti te sustave na nacionalnoj razini, referentni materijali ubrzat će uvođenje jer će države članice moći na njima temeljiti svoje djelovanje. Kako bi se digitalne zelene potvrde mogle uvesti u lipnju, tehnička provedba mora se odvijati usporedno sa zakonodavnim postupkom. Sljedeći je korak uspostava nacionalnih infrastruktura, uvođenje nacionalnih rješenja za izdavanje, provjeru i pohranu digitalnih zelenih potvrda te uspostava pristupnika EU-a. Nakon probne faze u svibnju, pristupnik EU-a trebao bi od lipnja biti spreman za povezivanje država članica.