Natječaj će biti objavljen najkasnije do 1. rujna 2021. godine, a prijave će se primati u roku od petnaest dana od objave natječaja.  

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice usvojilo je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora predstavništava i voditelja ispostave Hrvatske turističke zajednice na osam tržišta

Natječaj se odnosi na predstavništva Hrvatske turističke zajednice na tržištu Beneluxa sa sjedištem u Bruxellesu, Francuske sa sjedištem u Parizu, Italije sa sjedištem u Milanu, Južne Koreje sa sjedištem u Seoulu, Njemačke sa sjedištem u Frankfurtu, Poljske sa sjedištem u Varšavi, Rusije sa sjedištem u Moskvi, SAD-a sa sjedištem u New Yorku te na Ispostavu HTZ-a u Münchenu.

 „Mreža predstavništava Hrvatske turističke zajednice ima značajnu ulogu u promociji naše zemlje kao turističke destinacije što je posebice došlo do izražaja u okolnostima globalne pandemije korona virusa kada su kontakti s inozemnim partnerima i medijima te provedba ciljanih promotivnih aktivnosti bili važan preduvjet u postizanju pozitivnih turističkih rezultata kojima danas svjedočimo. Naši dugoročni ciljevi podrazumijevaju još snažnije pozicioniranje Hrvatske na inozemnim tržištima kao kvalitetne, sigurne i dobro pripremljene destinacije pa ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane stručnjake koji svojim radom i iskustvom mogu doprinijeti postizanju zacrtanih ciljeva da se prijave na natječaj“, izjavio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Za provedbu natječaja Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice oformilo je  Povjerenstvo za evaluaciju pristiglih kandidatura koje će, po isteku roka za prijavu na natječaj, evaluirati pristigle prijave te provesti intervjue s odabranim kandidatima. Odluku o imenovanju direktora predstavništava donijet će Turističko vijeće HTZ-a.

Tekst javnog poziva sa svim informacijama bit će objavljen na službenim web stranicama Hrvatske turističke zajednice.