TZ grada Karlovca već treću godinu provodi projekt Integralnog upravljanja kvalitetom IQM Destination Karlovac, a sada započinje i s praćenjem indikatora odgovornog turizma i održivog razvoja prema smernicama Svjetske turističke organizacije.

Indikatori obuhvaćaju CROSTO indikatore prema smjernicama Svjetske turističke organizacije UNWTO za mjerenje kvalitete te neke posebne indikatore specifične za destinaciju Karlovac.  Ukupno će biti obuhvaćeno čak 140 indikatora koji su grupirani u  dvanaest kategorija i to opći destinacijski pokazatelji, komercijalni pokazatelji kvalitete, indikatori ekološko prostorne održivosti, indikatori ekonomske održivosti, indikatori socijalne odnosno društvene održivosti, indikatori kulturne održivosti, posebni pokazatelji smještaja, posebni pokazatelji ugostiteljskih usluga, posebni pokazatelji prijevoza u destinaciji, pokazatelji aktivnosti Turističke zajednice grada Karlovca, posebni pokazatelji trgovine te „smart“ pokazatelji grada.

„Za prikupljanje podataka potrebna je intenzivna suradnja svih relevantnih subjekata odnosno institucija koji raspolažu potrebnim informacijama a umrežavanje u cilju unapređenja poslovanja svih jedna je od aktivnosti na koju smo kroz IQM projekt posebno fokusirani“, naglasila je Marina Burić, direktorica Turističke zajednice grada Karlovca.  

U skladu s dobivenim rezultatima svoje aktivnosti usmjerit će se  na one segmente destinacijskog menadžmenta u kojem su potrebne dodatne edukacije, koordinacije i fokus na rješavanje kvalitativnih izazova u destinaciji. Po prvi puta pratit će se i rad turističke zajednice kako bi se konkretnim pokazateljima opravdale aktivnosti na dobrobit svih subjekata u turizmu grada.

„Kroz ovaj projekt uspostavljen je mjerljivi sustav razine kvalitete usluga u destinaciji pri čemu se kroz individualni pristup ali i međusobno umrežavanje različitih subjekata podiže ukupna razina kvalitete kako bi Karlovac postao prepoznatljiva turistička destinacija tijekom cijele godine“, izjavio je Damir Mandić, gradonačelnik i predsjednik Turističke zajednice grada Karlovca.