Na razini Europske unije postignut je zajednički dogovor o mjerama ograničavanja slobodnog kretanja zbog pandemije koronavirusa koje pozdravlja Hrvatska udruga turizma.

Donošenje zajedničkih europskih preporuka koje su preduvijet za ukupno odvijanje turističkog prometa u Europskoj uniji pozdravila je Hrvatska udruga turizma. „Kako smo i do sada isticali, a Vlada RH u tome nam je pružala podršku – regionalni pristup jedna je od ključnih pretpostavki uspješne organizacije kretanja ljudi i borbe s pandemijom. Uz to, posebno pozdravljamo preporuku da se informacije o mjerama za putnike objavljuju 24 sata prije stupanja na snagu“, kazao je Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma.

Kako se navodi u odluci Vijeća, svim putnicima na raspolaganju će biti zajednička karta koju je izradio Europski centar za kontrolu bolesti i na kojoj će bojama biti označena epidemiološka stanja svih regija EU-a prema zajedničkim kriterijima i podacima koje će tjedno dostavljati države članice.

Države članice trebale bi svakog tjedna Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) dostavljati dostupne podatke o sljedećim kriterijima:

  • broju novoprijavljenih slučajeva na 100 000 stanovnika u posljednjih 14 dana;
  • broju testova provedenih u proteklom tjednu na 100 000 stanovnika (stopa testiranja);
  • postotku  provedenih u proteklom tjednu (stopa pozitivnih testova).

Na temelju tih podataka ECDC bi trebao objavljivati tjedne karte država članica EU-a s pojedinačno označenim regijama kako bi pridonio donošenju odluka u državama članicama. Područja bi trebala biti označena sljedećim bojama:

  • zelenom ako je 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva niža od 25, a stopa pozitivnih testova manja od četiri posto;
  • narančastom ako je 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva manja od 50, ali je stopa pozitivnih testova četiri posto ili veća, ili ako se 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva kreće od 25 do 150, ali je stopa pozitivnih testova manja od četiri posto;
  • crvenom ako je 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva 50 ili veća, a stopa pozitivnih testova četiri posto ili veća, ili ako je 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva veća od 150;
  • sivom ako ne postoji dovoljno informacija ili ako je stopa testiranja 300 ili manja.

Uz to, dogovoreno je i uzajamno priznavanje testova između država. Iako će države same odlučivati koje će mjere ograničavanja primjenjivati, trebale bi najprije 48 sati ranije obavijestiti dotičnu državu članicu, kao i ostale države članice i Komisiju, a javnost u pravilu 24 sata prije nego što mjere stupe na snagu.

Sve informacije bit će dostupne na platformi „Re-open EU”.