Institut za turizam jedan je od partnera u  Interreg projektu S.LI.DES. kojim su,  između ostalog, razvijeni  alati za praćenje kretanja turista u destinaciji s ciljem izbjegavanja gužvi i poboljšanja iskustva posjetitelja.  

Koristeći se nizom inovativnih alata i metoda, projekt S.LI.DES. razvio je prototip sustava za analizu različitih aspekata upravljanja baštinom, ponajprije onih koji se tiču prepoznavanja potencijala nematerijalne kulturne baštine u kulturnoturističkim destinacijama, zatim za praćenje kretanja turista u destinaciji s ciljem izbjegavanja stvaranja gužvi te poboljšanja iskustva posjetitelja.

Jedan od glavnih rezultata projekta je destinacijska upravljačka ploča (engl. destination dashboard). Putem specifičnih analitičkih alata, sustav obrađuje informacije te razvija tablična i vizualna izvješća u formatu prilagođenom korisniku. Učinkovitost destinacijske upravljačke ploče testirana je u sklopu pilot akcija u pet gradova partnera (Šibenik, Dubrovnik, Ferrara, Bari i Venecija). Na objavljenoj fotografiji nalazi se toplinska karta na kojoj je prikazano kretanje turista u Veneciji. Podaci o kretanju turista dostupni su u realnom vremenu, zahvaljujući kamerama i senzorima koji su isključivo u tu svrhu instalirani u svakom od gradova partnera. Prikupljeni podaci pružaju mogućnost korisnicima destinacijske upravljačke ploče (lokalne vlasti, turističke zajednice, itd.) izradu kratkoročnih predviđanja kretanja turista, te s tim u skladu donošenje prikladnih odluka koje izravno utječu na rasterećenje gradskih jezgri i kulturne baštine preusmjeravanjem turista u manje posjećene dijelove grada.

Na temelju rezultata prikupljenih tijekom pilot akcija, gradovi partneri planirat će zajedničku strategiju s ciljem poticanja održivog razvoja urbanog prostora. Svi projektni rezultati bit će javno dostupni i primjenjivi i u drugim zainteresiranim turističkim destinacijama, naročito kulturnoturističkim destinacijama koje se tijekom visoke sezone bore s problemom prekomjernog turizma i gužvi u gradskim jezgrama.

Projekt S.LI.DES. financiran je programom Interreg Italija-Hrvatska 2014.-2020. te uključuje jedanaest partnera. Hrvatski partneri, među kojima je i Institut za turizam, surađuju s talijanskim partnerima, a na njegovu čelu je talijansko Sveučilište Ca'Foscari.