Nakon prošlogodišnjeg uspjeha Turistička zajednica Šibensko-kninske županije  i ove godine je okupila vodeće dionike turističke ponude u kampanji „Take a walk with us“ s ciljem zajedničke promocije na emitivnim tržištima Europe.

U promidžbenoj kampanji „Take a walk with us“ sudjeluju TZ grada Šibenika, TZ grada Vodica, NP Krka, NP Kornati, Tvrđava kulture Šibenik, JU Priroda Šibensko-kninske županije i TZ Šibensko-kninske županije koje su i potpisnice sporazuma o udruživanju za sezonu 2021.

„Prošlogodišnja kampanja ostvarila je sjajne uspjehe, a mi nastavljamo dalje. Šibensko-kninska  županija ima veliki prirodni, kulturološki i gastronomski potencijal, a zajedničkim snagama to jesmo i možemo pokazati. Iznimno smo posvećeni razvoju turizma, a nastavak ove suradnje definitivno će nam olakšati prezentiranje županije u najboljem svjetlu ciljanoj publici“, istqaknula je Željana Šikić, direktorica Turističke zajednice Šibensko – kninske županije.

'Take a walk with us' nastavak je uspješne i nagrađene prošlogodišnje kampanje koja je osvojila  prestižnu European Excellence Award nagradu u kategoriji najbolje marketinške kampanje s područja jugoistočne Europe. Kampanja je bila fokusirana na privatnost, netaknutu prirodu i sigurno okruženje, a realizacija kreativnog dijela sugerirala je personalizirani pogled posjetitelja prema odabranim lokacijama u destinaciji.

„Suradnja turističkih dionika županije iznimno je važna za nas i naše goste. Htio bih naglasiti da ovako pametno udruživanje za posljedicu ima jačanje turističke ponude, bilo kroz zajedničke kampanje, bilo kroz komunikaciju dionika koji razmjenom znanja i iskustva doprinose sveukupnom razvoju i konkurentnosti“, naglasio je Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije.

Početak kampanje planiran je za kraj svibnja, a kampanja će se provoditi na tržištu Njemačke, Austrije, Poljske, Češke i Slovenije.