Nakon odobrenja Glavne skupštine Imperial Riviere koja će se održati u rujnu, AZ mirovinski fondovi i Valamar Riviera nastavit će s ulaganjima u drugu fazu dokapitalizacije Imperial Riviere u koju će uložiti 689 milijuna kuna.

U 2019. godini AZ mirovinski fondovi i Valamar Riviera pripojili su tvrtke Hoteli Makarska i realizirali prvu fazu dokapitalizacije Imperial Riviere, te uložili sredstva u rekonstrukciju hotela Parentino u Poreču, hotela Meteor u Makarskoj te premium kampinga Padova na Rabu. Novo povećanje kapitala namijenjeno je daljnjem razvoju turističkog portfelja uključujući rekonstrukciju dvaju postojećih hotela te izgradnju dva nova hotela visoke kategorije u Dubrovniku, Makarskoj i na otoku Rabu.

Nakon provedbe postupka povećanja temeljnog kapitala Valamar će raspolagati sa 46,27 posto dionica Imperial Riviere, dok će AZ mirovinski fondovi imati 48,85 posto dionica.  

„Druga faza povećanja kapitala Valamara i AZ mirovinskih fondova u Imperialu logičan je nastavak dosadašnje uspješne suradnje i inicijalnog plana ulaganja u turizam Hrvatske. Vjerujemo u brzi oporavak odmorišnog turizma Hrvatske od krize. Ovo vrijeme treba iskoristiti za pripremu investicija kako bi se ubrzala realizacija ulaganja kada se za to steknu uvjeti u cilju što brže normalizacije i povratka u razvojnu fazu poslovanja“, istaknuo je  Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamar Riviere.

 „Nastavak suradnje s Valamarom i ovo dodatno ulaganje, predstavlja stratešku odrednicu AZ mirovinskih fondova koji aktivno traže prilike ulaganja u hrvatsko gospodarstvo i projekte koji zadovoljavaju visoke standarde korporativnog upravljanja te dugoročno donose dobre povrate za članove fondova pod upravljanjem društva“, naglasio je Kristijan Buk, predsjednik Uprave Allianz ZB društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.