„Svaka kriza, posebno ovako duboka koja je već znatno promijenila ne samo sliku tržišta nego i očekivanja turista, prilika je za promišljanje na koji način možemo biti što konkurentniji i uspješniji.

Hrvatska je upravo pred izradom nove Strategije razvoja turizma. To znači da smo u prilici definirati neke nove okvire razvoja i da sada možemo početi rješavati ključna pitanja našega turizma, počevši od strukture smještajnih kapaciteta. Od ukupno više od 1,7 milijuna kreveta imamo preko 1,1 milijun kreveta u tzv. obiteljskom i nekomercijalnom smještaju, odnosno vikendicama. Istovremeno, imamo samo 175.000 kreveta u hotelima, a izostale su greenfield investicije u veće turističke projekte. S obzirom na dodanu vrijednost koje hotelski kompleksi donose destinaciji, trebamo napraviti sve da smanjimo postojeće prepreke, odnosno dodatno potaknemo ulaganja u takve objekte. Dodatno, zahvaljujući fondovima EU koji se sada otvaraju, imamo mogućnost bitno poraditi na turističkoj infrastrukturi i novac će biti dostupan, ali preduvjet za korištenje je definirati cilj kao i puteve do toga cilja. Ne treba nam samo dokument, nego i provedbeni akti, suglasnost svih ključnih dionika i praćenje plana implementacije. Sada imamo sve preduvjete i povijesnu priliku odrediti smjer razvoja turizma koji će biti održiv i koji će maksimalno valorizirati sve prednosti što ih Hrvatska ima kao jedinstvena mediteranska destinacija.“

                                                                           (UT, prosinac 2020.)