Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 74,3 mlilijuna kuna potpisan je u Turističko- ugostiteljskoj školi Split.

Turističko-ugostiteljska škola Split treća je obrazovna institucija s kojom je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za regionalni centar kompetentnosti u kojem će se za potrebe gospodarstva obrazovati kadrovi na području Dalmacije. Projekt će se realizirati u partnerstvu s osnivačem Splitsko-dalmatinskom županijom, uglednim hotelskim tvrtkama (Hotel Split d.d. i Grand Hotel Lav d.o.o.), županijskom gospodarskom komorom, udrugom Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija te s tvrtkom H.L. Dvorac d.o.o. Kroz ovaj projekt osigurat će se i suradnja s obrazovnim ustanovama, i to s tri srednje strukovne škole turističkog i ugostiteljskog smjera iz područja županije te sa Sveučilištem u Splitu.

Regionalni centar kompetentnosti u Splitu razvijat će standard zanimanja, kvalifikacije i strukovni kurikulum za kvalifikaciju hotelijersko-turistički tehničar kroz redoviti sustav strukovnog obrazovanja. Uz navedeno, razvijat će se relevantni standardi i obrazovni programi u obrazovanju odraslih za kvalifikacije: voditelj (manager) hrane i pića, gastronom specijalist za dalmatinske delicije, event manager, voditelj malog hotela i voditelj prijamnog odjela hotela (šef recepcije). S obzirom na obuhvat kvalifikacija, regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Splitu profilirat će se kao centar izvrsnosti koji će generirati najbolji i najkvalitetniji ljudski potencijal ponajprije u segmentu hotelijerstva, ali i kroz obrazovne programe obrazovanja odraslih u području gastronomije.

Razvojem i provedbom programa redovitog srednjoškolskog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja, nabavom opreme i inovativnih programa korištenja novih tehnologija u RCK Split osigurat će  se programski uvjeti rada, čime će postati centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru turizma i ugostiteljstva. S ciljem unaprjeđenja mobilnosti, jedan program cjelovite kvalifikacije na razini 5. prema HKO razvit će se kao međunarodni program na engleskom jeziku. Inovativan pristup osigurat će se uspostavom E-RCK-a utemeljenom na softverskim rješenjima/modulima u područjima upravljanja, praćenja izvedbe prakse i izlaznih kompetencija, sustava praćenja karijera i kvalitete te izradom digitalnih obrazovnih sadržaja i virtualnih rješenja u nastavi.

Centar će kroz provedbu aktivnosti adresirati i problem manjkave motivacije mentora, tako što će osnovati akademiju za mentore te izraditi prijedlog za vrednovanje statusa mentora.