Nakon u Puli bespovratna sredstva dodijeljena su i Regionalnom centru kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Opatiji.

U Ugostiteljskoj školi Opatija ministar turizma Gari Cappelli potpisao je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za regionalni centar kompetentnosti u ukupnom iznosu od 58,7 milijuna kuna, od čega je 85 posto sredstva osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz državnog proračuna.

Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Opatiji provodit će projekt pod nazivom „RCK RECEPT - Regionalni centar profesija u turizmu“. Uz hotelske tvrtke kao aktivne partnere u ovom projektu partneri su i Primorsko-goranska županija, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci i strukovne škole iz Primorsko-goranske i Karlovačke županije te Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslih iz Zagreba. Regionalni centar kompetentnosti u Opatiji razvijat će standard zanimanja, kvalifikacije i strukovni kurikulum za kvalifikaciju specijalist ugostitelj, čime će se profilirati kao centar koji će generirati najbolje kadrove u segmentu ugostiteljstva, i to kroz redoviti sustav strukovnog obrazovanja. Usto također će se razvijati relevantni standardi i obrazovni program u obrazovanju odraslih za kvalifikaciju voditelja cateringa.

Jedna od važnih aktivnosti bit će osnivanje SMART praktikuma, u kojem će se primijeniti nove tehnologije u sektoru turizma i ugostiteljstva, poput tehnologije proširene stvarnosti, izradit će se portal za elektroničko učenje i digitalni obrazovni sadržaj (DOS), a za ciljnu skupinu osoba s teškoćama nabavit će se prilagođeni softver, što će pridonijeti njihovoj boljoj socijalnoj uključenosti.

Razvojem i provedbom programa redovitog srednjoškolskog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja, nabavom opreme i inovativnih programa korištenja novih tehnologija u RCK Opatija osiguravaju se programski uvjeti rada, čime postaje centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u podsektoru ugostiteljstva.