Turistička zajednica grada Karlovca u suradnji s Gradskim muzejom Karlovac organizirala je još jednu u nizu edukacija namijenjenih licenciranim turističkim vodičima s područja Karlovačke županije.

U edukaciji održanoj u Muzeju Domovinskog rata Karlovac – Turanj sudjelovala je grupa od sedam turističkih vodiča koji su dodatno oplemenili svoja znanja o povijesti Turnja te o muzejskom postavu. Cilj edukacije je, kao i u dosadašnjim edukacijama, podizanje kvalitete usluga interpretacije baštine i vodičkih usluga. Turistički vodiči od izuzetne su važnosti za promociju destinacije jer su u direktnom kontaktu s posjetiteljima i grupama koje dolaze u Karlovac.

Nakon edukacije koja je održana u studenome prošle godine na temu interpretacije kulturne baštine, te ove edukacije na Turnju, slijedi još jedna edukacija na temu nove turističke rute po gradu temeljene na prirodnoj baštini.

Turistički vodiči izjavili su kako im je edukacija u Muzeju Domovinskog rata Karlovac – Turanj bila vrlo korisna. Tema Domovinskog rata karlovačkim vodičima je izrazito emotivna te im je cilj da usprkos snažnim emocijama budu profesionalni u svom radu i turistima pruže kvalitetnu uslugu vođenja.