Prijevoznici ste za potrebe turističke agencije ili pak putnici koji putuju na izlet u njezinoj organizaciji? Uz zajedničke preporuke, tu su i neke specifične.

 Kao  i u svim drugim slučajevima potrebno je držati  razmak među putnicima od 1,5 metara,  što prijevoznicima  zadaje najviše briga jer smanjuje broj  putnika a time i dovodi  u pitanje isplativost njihovog posla.  Sljedeće su preporuke dezinfekcija  ruku  te nošenje maski i rukavica, o  čemu  će turistička agencija obavijestiti putnike ali i osigurati ih ukoliko  ih netko od putnika neće imati. Isto je tako agencija  dužna  osigurati  maske i rukavice za svoje zaposlenike.

Preporuke o ponašanju putnika treba vidljivo istaknuti na ulasku u autobus. Ruke je potrebno temeljito prati, stoji u preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,   prije ulaska u vozilo, nakon izlaska iz vozila, nakon postupaka čišćenja vozila  ili kad su  ruke vidno uprljane kao i u svim drugim inače  preporučenim situacijama. Treba osigurati dezinfekcijsko sredstvo te je  potrebno  da ga i putnici i osoblje  koriste pri ulasku.

Potrebno je održavati  higijenu vozačkog mjesta i radne okoline pa se preporučuje nekoliko puta dnevno  prebrisati i dezinficirati  ih, osobito površine koje se često dodiruju rukama kao što su kvake na vratima, volan, radna ploča i drugo.

Preporučljivo je da vozač tijekom vožnje nosi masku koju treba redovito mijenjati i to čistim rukama i na propisan način, te je odložiti u vreće za smeće koje  se nalaze u kantama s poklopcima.

Također je potrebno  redovito čistiti i dezinficirati unutrašnjost prijevoznog sredstva nakon svake vožnje. Pritom treba posebnu pozornost  posvetiti dezinficiranju naslona za glave i ruke putnika.

Putnički prostor treba redovito prozračivati prilikom stajanja na stajalištu a korištenje klimatizacijskih uređaja i grijanja treba izbjegavati. Općenita je preporuka da se prostori provjetravaju otvaranjem prozora  a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Ukoliko se oni ipak koriste, potrebno je povećati postotak vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije. Važno je provjeravati ispravnost uređaja kao i stanje filtera.  

Osoblje i putnici moraju održavati propisani razmak a vozačima se preporuča da dezinficiraju ruke poslije stavljanja prtljage u prtljažnik.

Ista pravila vrijede i za izlete putničkim brodovima