Dezinfekcija  radnih, uslužnih i svih drugih površina jedna je od osnovnih mjera prevencije u borbi protiv bolesti. No, znamo li o njoj sve što bismo trebali?

 „Dezinficirati treba isključivo čiste površine  te za taj proces treba odabirati sredstva za dezinfekciju s aktivnim tvarima koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) naveo kao učinkovite za COVID-19“,  savjetuje dipl. ing. Lidija Galić-Poljarević iz Saponie Osijek  te objašnjava:

„Kako bi dezinfekcija bila što učinkovitija, nužno je ukloniti organska i anorganska zaprljanja s površina jer upravo te naslage negativno utječu na uspješnost postupka dezinfekcije.

HZJZ je izdao preporuke vezane uz aktivne tvari koje su učinkovite na COVID-19 te je potrebno pažljivo čitati deklaracije te koristiti sredstva za dezinfekciju tražene koncentracije. Naime, ukoliko je koncentracija  niža, učinkovitost je upitna.

Svakako treba voditi računa i o kontaktnom vremenu tj koliko dugo dezinfekcijsko sredstvo treba biti na površini kako bi uspješno obavilo svoju funkciju. Što se tiče pranja rublja, preporuča se provoditi ga  na višim temperaturama. Križna kontaminacija je nešto o čemu praonice uvijek trebaju voditi računa, a u ovakvim iznimnim situacijama je imperativ.“, ističe  Lidija Galić–Poljarević.