Za građane EU-a naučinkovitriji put u  rješavanju ekoloških problema je u promjeni načina potrošnje i drugačijem  načinu proizvodnje i trgovine.

Prema rezultatima ankete Eurostata provedene koncem prošle godine među tada još svim članicama Europske unije, klima i zaštita okoliša važna je za 94 posto europskih građana. Usto 91 posto građana smatra da su klimatske promjene ozbiljan problem Europske unije.

U ovoj anketi sudjelovalo je 27.498 ispitanika svih socijalnih i dobnih skupina, a anketa je provedena na materinjem jeziku anketiranih u njihovim domovima.

Rezultati ove ankete pokazuju da su građani vrlo svjesni važnosti očuvanja okoliša, žele da se na njegovoj zaštiti više radi i da to bude odgovornost svih, od velikih poduzeća i industrije, nacionalnih vlada i Europske unije do samih stanovnika.  Pritom ispitanici smatraju da su najučinkovitiji načini rješavanja ekoloških problema u promjeni načina potrošnje i promjeni načina proizvodnje i trgovine.

Za građane Europske unije klimatske promjene, onečišćenje zraka i otpad najvažnija su ekološka pitanja. Tako 78 posto ispitanika smatra  da ekološka pitanja imaju izravan učinak na njihov svakodnevni život i zdravlje, dok je više od njih 80 posto  zabrinuto zbog utjecaja kemikalija u proizvodima koje svakodnevno upotrebljavaju.Građani također smatraju da su nužne temeljite promjene, pa više od 27.000 ispitanika čvrsto podupire mjere politike usmjerene na smanjenje plastičnog otpada i bacanja otpada u okoliš. Usto su sudionici ove ankete naveli da bi proizvode trebalo proizvoditi na način da se plastika može što lakše reciklirati, a industrija i trgovci na malo potruditi da smanje količinu plastične ambalaže. Po mišljenju anketiranih građane bi trebalo podučiti kako da smanje količinu plastičnog otpada, dok bi lokalne vlasti trebale osigurati brojnija i bolja prikupljališta za plastični otpad. Ispitanicu su izrazili i visoku zabrinutost za okoliš i uvjete rada kada je riječ i o industriji odjeće i žele da odjeća  duže traje te da je proizvedena od materijala koji se mogu reciklirati.

Građani Europske unije podupiru i mjere kojima se potiču ulaganja u istraživanje i razvoj, bolje informiranje i educiranje, poduzeća potiču na održivo poslovanje te zalažu za stroži zakonodavni nadzor.