Danas je pokrenuto održavanje „Dana ekoloških proizvoda u EU-u“ koji nesumnjivo imaju značajnu ulogu i u turističkoj ponudi.

Obilježavanje Dana ekoloških proizvoda u EU-u koji će se organizirati 23. rujna svake godine nastavak je Akcijskog plana za razvoj ekološkog sektora kojeg je Europska komisija donijela 25. ožujka ove godine. Tim planom najavljeno je obilježavanje takvog dana kako bi se javnost informirala o ekološkoj proizvodnji.

Cilj Akcijskog plana za razvoj ekološkog sektora je potaknuti proizvodnju i potrošnju ekoloških proizvoda kako bi se pridonijelo postizanju ciljeva strategije „od polja do stola” i strategije za bioraznolikost, kao što je smanjenje upotrebe gnojiva, pesticida i antimikrobnih sredstava. Ekološkom sektoru potrebni su odgovarajući alati za rast kako je utvrđeno u Akcijskom planu u kojem se  predlažu 23 mjere usmjerene na tri aspekta: poticanje potrošnje, povećanje proizvodnje i daljnje poboljšanje održivosti sektora.

U Europskoj uniji trenutačno je oko 8,5 posto poljoprivrednih površina namijenjeno ekološkom uzgoju. Pritom  postoje velike razlike među državama članicama,  tako da se udjeli  poljoprivrednih površina namijenjene proizvodnji ekoloških proizvoda kreću u rasponu od  0,5 do više od 25 posto. Prema sadašnjoj stopi rasta taj će se udio do 2030. godine popeti na 15 do 18 posto. No, cilj je Akcijskog plana da se do tog razdoblja on podigne na 25 posto, jer ekološka proizvodnja osigurava niz prednosti: površine pod ekološkim usjevima osiguravaju 30 posto veću bioraznolikost, ekološki poljoprivrednici imaju više  prihode i gospodarski su otporniji, a potrošači točno znaju što kupuju zahvaljujući ekološkom znaku EU-a.