Prema prvom provedenom istraživanju Eurobarometra 82 posto građana EU-a smatra da je korisno da Europska unija definira i promiče zajedničku europsku viziju digitalnih prava i načela.

Istraživanje je provedeno u rujnu i listopadu ove godine na uzorku od 26.530 ispitanika iz svih 27 država članica EU-a. Europska komisija je u ožujku predstavila svoju viziju digitalne transformacije Europe do 2030. godine  te predložila izradu skupa digitalnih načela koja utjelovljuju europski pristup digitalnoj transformaciji i usmjeravaju politiku EU-a u području digitalizacije. To obuhvaća područja kao što su pristup internetskim uslugama, sigurnom i pouzdanom internetskom okruženju, antropocentričnim digitalnim javnim uslugama i upravi te slobode na internetu. 

Na temelju toga u rujnu je predložen program Put u digitalno desetljeće kako bi se osigurala realizacija tih ciljeva.

Rezultati ovog istraživanja pokazuju da više od 81 posto građana EU-a smatra da će do 2030. godine digitalni alati i internet imati važnu ulogu u njihovu životu, pri čemu više od 80 posto ispitanika navodi da će od njihove upotrebe imati barem jednako toliko koristi koliko i nedostataka. Samo dvanaest posto građana očekuje više nedostataka nego prednosti od upotrebe digitalnih alata i interneta do 2030. godine.

Nadalje 56 posto ispitanika navodi da je zabrinuto zbog kibernapada i kiberkriminaliteta kao što su krađa ili zlouporaba osobnih podataka, zlonamjerni softver ili phishing. Usto je 46 posto građana izrazilo zabrinutost zbog toga što poduzeća i javne uprave koriste osobne podatke i informacije, dok je njih 26 posto zabrinuto zbog poteškoća u usvajanju novih digitalnih vještina potrebnih za aktivno sudjelovanje u društvu. Naposljetku, otprilike svaki peti građanin EU-a zabrinut je i zbog utjecaja digitalnih proizvoda i usluga na okoliš.

Prema rezultatima istraživanja većina građana smatra da EU dobro štiti njihova prava u internetskom okruženju. No, pritom gotovo 40 posto građana ne zna da bi se prava kao što su sloboda izražavanja, privatnost ili nediskriminacija trebala poštovati i na internetu, dok je u šest država članica EU-a to slučaj kod više od tri četvrtine građana. Ipak, velika većina građana EU-a smatra da je korisno znati više o tim pravima te podržava zajedničku europsku viziju digitalnih prava i načela. Građani žele biti jasno informirani o uvjetima upotrebe internetske veze, imati pristup internetu putem cjenovno pristupačne i brze veze te imati mogućnost upotrebe sigurnog i pouzdanog digitalnog identiteta za pristup širokom rasponu javnih i privatnih internetskih usluga.

Rezultati prvog istraživanja Eurobarometra pomoći će u izradi prijedloga za europsku izjavu o digitalnim pravima i načelima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije kojom će se promicati digitalna tranzicija zasnovana na zajedničkim europskim vrijednostima i antropocentričnoj viziji tehnoloških promjena.

Nakon ovog prvog istraživanja Eurobarometra u planu je da se od 2023. svake godine provode istraživanja kako bi se prikupili kvalitativni podaci na temelju percepcije građana o tome kako se digitalna načela iz izjave provode u praksi.