Novo Mastercardovo istraživanje potvrdilo je da pandemija potiče povećanje svijesti o važnosti održivog ponašanja.

Mastercardovo istraživanje o održivosti otkriva da je pandemija uzrokovala značajan porast svijesti Europljana prema okolišu. Čak se 83 posto ispitanika želi osobno angažirati u borbi za zaštitu okoliša u 2021. godini, dok više od dvije petine ispitanika  smatra da je smanjenje njihovog ugljičnog otiska sada važnije nego u razdoblju prije pandemije. Pritom je 52 posto ispitanika sada svjesnije utjecaja vlastitih postupaka na okoliš nego prije, a predvode ih generacije Z i Y (58 posto). Ovo signalizira rastući trend prema ekološki osviještenoj potrošnji i ukazuje na činjenicu da potrošači žele da njihove kupovne navike imaju pozitivan učinak na planet.

Želja za svjesnijom konzumacijom porasla je tijekom posljednjeg desetljeća, no stvarne promjene u stavovima i ponašanjima naglo su nastupile kao izravna posljedica pandemije Covid 19. Kako potrošači postaju svjesniji vlastitih postupaka, 58 posto ispitanika vjeruje da bi se tvrtke trebale ponašati na održiviji i ekološki prihvatljiviji način. I ovdje su predvodnici pripadnici generacije Z (62 posto). Europljani su ujedno identificirali da su smanjenje otpada (39 posto), rješavanje problema onečišćenja plastikom u segmentu ambalaže i proizvoda (38 posto) te smanjenje onečišćenja zraka i vode (35 posto) glavna tri pitanja na koja bi se kompanije trebale usmjeriti, uz suočavanje s pandemijom.

Kao dio sveobuhvatne platforme održivosti, koja uključuje koaliciju Priceless Planet i predanost pomaganju poduzećima i potrošačima da doprinesu zaštiti planeta s ciljem sadnje 100 milijuna stabala, Mastercard je razvio i Mastercard Carbon Calculator zajedno sa svojim strateškim partnerom – švedskim fintechom Doconomy. Ovaj je alat za izračunavanje ugljičnog otiska integriran u globalnu mrežu Mastercarda, a omogućava bankama da se prilagode potrošačima koji žele doprinijeti zaštiti okoliša.

„Nužno je da tvrtke osvijeste svoju ulogu u zaštiti okoliša. Ne samo zato što je to važno potrošačima, nego jer je to ispravno. Ovo je planet svih nas i postoji kolektivna odgovornost za djelovanje. Od početka pandemije zabrinutost za okoliš je eksponencijalno porasla, a tu zabrinutost moraju pratiti naši napori. Nastavljamo istraživati​​ inovativne načine na koje možemo kao kompanija dati značajan doprinos. Također naporno radimo na tome da podijelimo svoje ambicije sa širom mrežom kako bismo ohrabrili druge u poduzimanju ključnih koraka“, naglasio je Mark Barnett, direktor Mastercarda u Europi.

Kalkulator ugljičnog otiska omogućava potrošačima da dobiju prikaz emisije ugljika generirane njihovom kupnjom u različitim kategorijama potrošnje. Izračuni se temelje na neovisno provjerenom indeksu Ålanda, a dodatno su unaprjeđeni lako razumljivim ekvivalentima emisije CO2 (poput broja stabala potrebnih za apsorpciju jednake količine ugljičnog diokisda), kao i savjetima o održivijem životu.