Jačanje svijesti i upoznavanje tehnika te potrebe socijalnog dijaloga glavni je cilj projekta „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“

Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) jedan je od šest partnera projekta „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“ u sklopu javnog poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“ koji je Vlada Republike Hrvatske raspisala za svoje socijalne partnere.

Projekt je započeo u listopadu 2018. godine te će nakon više radionica i jednog okruglog stola završiti u ožujku. Vrijednost mu je 1.433.468,38 kuna, a ukupan iznos su bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“. Prijavitelj projekta je Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH), a uz UPUHH ostali partneri u projektu su: Kamping udruženje Hrvatske, Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA), Hrvatski ferijalni i hostelski savez (HFHS) te Nacionalna udruga obiteljskih i malih hotela (OMH).

logo partneri

I socijalni dijalog se uči

Upravo je socijalni dijalog temelj europske socijalne politike. On pomaže u stvaranju dostojanstvenih radnih uvjeta za sve radnice i radnike, unapređenju radnog zakonodavstva te razvoju socijalnog partnerstva. To su alati za ostvarivanje zajedničkih ciljeva kao što su otvaranje novih radnih mjesta, bolji životni standard i gospodarski rast.

Smatra se da u Hrvatskoj tripartitni socijalni dijalog ne utječe  dovoljno na donošenje politika i to zbog ograničenih institucionalnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera, nerazvijene kulture dijaloga u javnoj upravi i neujednačenog razvoja socijalnog dijaloga na lokalnoj razini.

Ovaj projekt nudi alate za jačanje kapaciteta, uspostavu modela za efikasnije umrežavanje kao i prijedloge rješenja za postavljena pitanja koja proizlaze iz sektorskih politika. Stoga povezivanje u interesnu skupinu omogućava unificiranu komunikaciju prema socijalnim partnerima, tijelima državne uprave i partnerskim institucijama unutar EU.

Snažnija sektorska suradnja

Jačanje svijesti i upoznavanje tehnika te potrebe socijalnog dijaloga glavni je cilj projekta „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“. Upravo je zato od velike važnosti razrada kriterija za dodjelu uvjerenja „specijalist za socijalni dijalog“. Očekivani je rezultat projekta uspostavljanje modela za efikasnije umrežavanje otvaranjem pitanja od zajedničkog interesa te nastojanjima da se na njih odgovori u skladu sa sadašnjim stanjem i željenim budućim razvojem. Poželjan i u praksi postignut rezultat je također ojačana sektorska suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Tijekom godinu i pol dugog procesa održano je šest radionica i javna rasprava te su izrađene tri stručne analize.

 Sve razine socijalnog dijaloga

Šest radionica i jedan okrugli stol omogućili su sudionicima da, uz meritorne predavače te sudjelovanje predstavnika javne uprave, savladaju umijeće socijalnog dijaloga o kojem ovise i njegovi učinci. Polaznici radionica koje su se odvijale pod mentorstvom stručnjaka iz područja turizma i komunikacija time će steći uvjerenje o kvalifikaciji „specijalist za socijalni dijalog“. „Stečena znanja rezultirat će, unificiranijim glasom socijalnih partnera, poslodavaca i struke, što će dodatno pridonijeti zajedništvu unutar turističkog sektora. To je također put u jasnije definiranje, ali i uspješnije komuniciranje sektorskih interesa“, izjavio je Bernard Zenzerović, direktor UPUHH-a.

Upravo su uspostavljeni komunikacijski kanali partnera na lokalnoj i nacionalnoj razini put do jačanja veza između nacionalnih i europskih predstavnika hotelijerskog sektora na razini bipartitnog socijalnog dijaloga, o čemu se govorilo na radionici u sjedištu EU u Bruxellesu.

Povezavši se međusobno, kao i s krovnim institucijama HOTREC-om, ECTAA-om, EYCA-om, EFCO&HPA-om, te radeći na osvještavanju europskih tokova u vidu socijalnog dijaloga, projekt je dobio poticaj i podršku da se nastavi kretati u pravom smjeru.